Často kladené otázky

Platby a smluvní vztahy

Jak jste placen?

Jsem poradce, který přešel na honorovaný typ poradenství. Kde to lze, tam mě platí přímo klient – to se týká ve 100% finančního plánu a investic. U hypoték a pojištění je situace problematická, nelze se provize vzdát. Vždy se snažím dát dopředu dohromady cenovou nabídku, kolik mi budete platit přímo Vy a kolik dostanu na provizích, abyste znali hodnotu mé služby. Při dlouhodobé spolupráci jsem placen ročním servisním fee dle zvolených tarifů.

Proč se vyhýbáte provizím?

Protože jsem začínal cítit tlak na to, jaký výstup chci udělat a jaký udělat mohu. Vstupovaly do toho zájmy třetích stran, omezenost na partnery, kteří provize vyplácí a už jen ten fakt, že jsem byl placen jen za to, že jsem něco uzavřel – to není vždy žádoucí, ale přitom rada neuzavřít mohla být důležitá. Necítil jsem se komfortně a potřeboval jsem se posunout dál.

Existuje mezi námi smlouva?

Ano, náš vztah je ošetřen smlouvami, včetně mých povinností vůči Vám.

Jak mi zaručíte servis?

Jednoduše – za servis si mě platíte přímo a máme mezi sebou smlouvu. Je jasně definováno, co pro Vás dělat mám, kdy a za kolik. Máte tedy záruku toho, co dostanete a nemusíte se bát, že bych se zázračně zjevil, jen kdyby byla příležitost obchodu, jak je zvykem. Právě proto si mě platíte Vy.

Co když s Vámi nebudu chtít pokračovat?

Věřím, že dělám vše proto, aby k tomu nedošlo. I kdyby se to ale stalo, a my si to nevydiskutovali, ukončíme naší spolupráci hned a předám Vám vše, co od Vás mám. Nemá smysl cokoliv protahovat, nebavilo by to ani jednu stranu.

Spolupráce

Jaké máte obchodní partnery?
Mám zasmluvněné defakto všechny pojišťovny, banky a investiční skupiny. Nicméně vzhledem k tomu, že si mě platíte přímo Vy, nejsem tímto ovlivněn. Pokud usoudím, že to dává smysl, mohu Vám pomoci zařídit co je třeba i tam, kde partnerství nemám. Nejsem závislý na provizích – nejsem závislý na partnerech.
Co vše děláte?

Mojí specializací je wealth management a investice. Právě ale díky wealth managementu řeším pro klienty s mým týmem vše od tvorby plánu, přes pojištění, úvěry, investice, notáře, daně, právo nebo třeba energie.

Co když nechci vyřešit kompletní plán a dlouhodobou spolupráci, ale jen nějaký konkrétní problém?
V tomto případě spadáme do roviny zprostředkování či konzultace, a budeme se řídit hodinovou sazbou. Upředňostňuji ale dlouhodobou vizi a koncepční práci, absence finančního plánu může mít za následek horší kvalitu výstupu, jelikož se zajisté objeví body, na které nebudeme mít jasnou odpověď.
Jak tolik věcí zvládáte?
Nezvládal bych, a ani nechci. Dělám to, v čem jsem dobrý, na zbytek mám tým asi 8 lidí, kterým věřím. Za Vámi, klienty, tedy stojím já, jako mozek celého projektu, ale reálně celý výsledek tvoří mnohem více lidí.
Jak spolupráce začíná?

Potkáme se na první schůzce, na které si nic neúčtuji. Poznám Vaší typologii, s čím za mnou jdete, provedu důkladný sběr dat, dokumentů a pošlu Vám sumarizaci, případné body k doplnění + rozsah ceny a harmonogram. Nechávám Vám, pokud budete potřebovat, chvíli čas na rozhodnutí, zda se do spolupráce pustíme. Pokud ano, v tu chvíli začnu závazně na projektu pracovat a následují další setkání dle harmonogramu. 1. setkání neúčtuji, protože nechci, abyste se cítili okamžitě svázaní, a současně chci i já prostor pro to se rozhodnout, zda má tato spolupráce význam.

Jaké nástroje využíváte?

V rámci technických věcí využívám pro plánování a analýzu náš interní software, pro backtest a simulaci portfolií americký Portfolio Visualizer, dále klasiku v podobě Excelu a PowerPointu, pro pojistné podmínky nástroj od EUCS a pro detailnější informace o nástrojích Morningstar Premium. Samozřejmě pak používám další nástroje pro řízení projektů, času apod.

Kompetence

Jaké máte vzdělání?

Vystudoval jsem střední školu s ekonomickým zaměřením, ale již během ní jsem začal ve financích působit. Když jsem školu vyšel, byl jsem již ve fázi, kdy nedávalo smysl studovat českou státní vysokou školu, a do zahraničí jsem již skrze klientelu a zodpovědnost vůči ní nemohl. Veškeré vědomosti jsem načerpal samostudiem, praxí, z přednášek, mentoringů, klubů apod. Vzhledem k tomu, že se vzdělání věnuji každý den dobrovolně, byla to pro mě smysluplnější volba. Aktuálně jsem ve studiu na evropský finančně-poradenský titul EFA (23 let), v 25 – 26 letech plánuji dělat nadstavbu EFP. Dále je v plánu v 25 – 26 let dokončit manažerské MBA, a pak mezi 26 – 30 dokončit Bc. Bakalář je z důvodu nutnosti pro studium CFA, které plánuji dokončit kolem 35 let věku – mezinárodní studium zaměřené na finanční analytiku, portfolio management apod. Pokud mě to bude bavit, možná si už jen pro doplnění dokončím kolem 40 našeho Ing. 🙂

Co když nebudete vědět, nebudete si jistý?
Pokud si nebudu jistý, řeknu Vám to, informaci si ověřím a nastuduji – nebýt si vždy na 100% jistý je přirozené. Pokud by ale Váš požadavek směřoval úplně mimo můj rozsah, nebo bych Vám nedokázal dát to, co chci aby dáno bylo, tak Vás odmítnu a najdu Vám kompetentnější osobu.
Podle čeho vybíráte lidi, se kterými spolupracujete, a kteří řeší můj majetek?

Podle výsledků, kompetencí, vážnosti s jakou berou svoji práci a morálních hodnot. Nepotrpím si moc na tituly apod., zajímá mě, co konkrétně dokážou, jaké mají dovednosti, zda práci a vzdělání věnují dostatek času a jsou tedy v neustálém progresu a zda dodržují etické zásady. To jsou hlavní body.